Skip to main content

Συνέδρια
2023

Logistics Conferences 2023

Έρευνες, 1 Διεθνές Συνέδριο, 12 Παράλληλες Εκδηλώσεις

Κεντρική Ενότητα LOGI.C 2023

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 13.30- 16.00, Hall 2

“INNOVATION MOVE LOGISTICS FORWARD”

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 14.30 – 16.30, Hall 2

"E-COMMERCE TRANSFOR LOGISTICS"

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 12.00 – 13.00, C2

Cargo & Truck Insurance + Kinsen

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 13.00 – 14.00, C2

EEL

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 12.00-14.00

"SARMED Leading transformation in logistics"

Παράλληλες θεματικές LOGI.C 2023

30 Σεπτεμβρίου 11.30-13.00, Hall 2

«Το μέλλον της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 17.00-19.00, Hall 2

«Ο Logistician του μέλλοντος. Προκλήσεις & Ευκαιρίες»

1 Οκτωβρίου 11.30-13.00, Hall 2

«Δομώντας την Σύγχρονη Αποθήκη»

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 17.00-19.00, Hall 2

«Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές. Το νέο τοπίο σε Ελλάδα & Ευρώπη»